نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/26
  99/10/29
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان