نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/25
  99/10/26
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
  8:30 - 14:30
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  16،100،000 تومان