نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30-14:30
  • طول دوره : 40 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان