نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/11/01
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 17:00
  • طول دوره : 80 ساعت
  • هزینه دوره :
    3،500،000 تومان