نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/09/30
  • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  • طول دوره : 18 ساعت
  • هزینه دوره :
    2،340،000 تومان