نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/19
  • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
  • طول دوره : 60 ساعت
  • هزینه دوره :
    2،440،000 تومان