نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/10/22
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
  • طول دوره : 60 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۳،۳۷۵،۰۰۰ تومان