نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1402/08/04
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
  • طول دوره : 60 ساعت
  • هزینه دوره :
    5،720،000 تومان