نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/11/05
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه_چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 08:00 الی13:00
  • طول دوره : 90 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان