نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/04
  1401/03/03
  1401/03/11
  1401/04/09
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30الی19:30
  15:30الی19:30
  10:30الی14:30
  15:30الی19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۷،۹۵۰،۰۰۰ تومان