نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/27
  99/12/14
  99/11/12
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30 - 14:30
  10:30 - 14:30
  15:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  6،300،000 تومان