نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/07
  1400/08/06
  1400/07/30
  1400/07/19
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30الی14:30
  10:30الی14:30
  10:30الی14:30
  10:30الی14:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  6،600،000 تومان