نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/06
  1400/02/09
  1400/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 - 19:30
  15:30 - 19:30
  15:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  7،000،000 تومان