نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/02/19
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 16:00-20:00
  • طول دوره : 44 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۴،۳۴۸،۴۰۰ تومان