نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/08/09
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  • طول دوره : 68 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۷،۴۰۶،۰۰۰ تومان