نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/26
  1400/01/27
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان