نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/08/29
  99/09/26
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  9:00 - 13:00
 • طول دوره : 82 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،500،000 تومان