نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/27
  1401/03/08
  1401/03/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
  17:00الی21:00
  14:30الی19:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان