نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/19
  1400/05/18
  1400/05/11
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10الی14
  10الی14
  17:30الی20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،450،000 تومان