نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  • طول دوره : 120 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان