نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/05/31
  1401/05/04
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17-21
  17:00الی21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۵۰،۰۰۰ تومان