نمایش دادن همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/25
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:30 الی13:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان