مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/02
  1401/03/04
  1401/03/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30-20:30
  09:30-13:30
  17:30-20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۳۹۵،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۰۴۰،۰۰۰ تومان