مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/10
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان