نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/10/25
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 09:30 الی13:30
  • طول دوره : 120 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان