نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/20
  1400/07/07
 • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30الی13:30
  17:30الی20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،450،000 تومان