نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/22
  1400/01/21
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 - 20:00
  14:30 - 17:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،450،000 تومان