نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/07/29
  • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  • ساعات برگزاری دوره : 10-14
  • طول دوره : 48 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۳،۹۴۰،۰۰۰ تومان