نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/05
  1401/11/19
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی19:30
  17:00 الی21:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۶۰،۰۰۰ تومان۸،۷۰۰،۰۰۰ تومان