نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/30
  1400/05/15
  1400/05/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه وجمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی18
  9الی14
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان