نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/23
  1400/01/20
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30- 20:30
  14:30 - 18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان