نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/08/28
  • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
  • طول دوره : 110 ساعت
  • هزینه دوره :
    3،600،000 تومان