نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/20
  1400/02/05
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 52 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،850،000 تومان