نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/11/09
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
  • طول دوره : 120 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان