نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/05
  1401/02/14
  1401/02/18
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:00-13:00
  14:30-17:30
  17:30-20:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۳۹۵،۰۰۰ تومان