نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/07/27
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه-چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 10-15
  • طول دوره : 60 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان