نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/07/23
  99/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  14:30 - 19:30
 • طول دوره : 180 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،670،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/29
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  975،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/23
  99/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهار شنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  14:30 - 19:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،500،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 99/07/18
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 14:00
 • طول دوره : 20 ساعت
 • هزینه دوره :
  630،000 تومان