نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/05/27
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 18:00-15:00
  • طول دوره : 45 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۴۲۰،۰۰۰ تومان