نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/08/10
  • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17-21
  • طول دوره : 50 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان