نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/28
  1400/05/18
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  9الی14
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان