نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/11/10
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی17:30
  • طول دوره : 140 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۱۵،۹۰۰،۰۰۰ تومان