نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/14
  1400/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  09:00الی13:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان