نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/11/20
  • روزهای برگزاری دوره : شنبه - دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  • طول دوره : 30 ساعت
  • هزینه دوره :
    950،000 تومان