نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/03/11
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 13:00-17:00
  • طول دوره : 140 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۱۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان