نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/26
  1401/04/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9-14
  20:30_17:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان