نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/07/15
  • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 13-19
  • طول دوره : 300 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان