نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : رزرو
  99/07/15
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:00 - 19:00
  13:00 - 19:00
 • طول دوره : 326 ساعت
 • هزینه دوره :
  16،100،000 تومان