نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/10/25
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
  • طول دوره : 110 ساعت
  • هزینه دوره :
    3،600،000 تومان