نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/10/18
  99/11/23
  99/11/05
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 - 19:30
  10:30 - 14:30
  15:30 - 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  6،300،000 تومان