نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
 • تاریخ شروع دوره : 1401/05/09
  1401/05/31
  1401/06/04
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  دوشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30-19:30
  10:30-14:30
  14:30-10:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان