نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
  • تاریخ شروع دوره : 1401/02/14
    1401/02/25
    1401/02/28
    1401/02/08
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
    یکشنبه-سه شنبه
    چهارشنبه
    پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 15:30الی19:30
    15:30الی19:30
    10:30الی14:30
    10:30الی14:30
  • طول دوره : 40 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۷،۹۵۰،۰۰۰ تومان