نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/06
  1401/11/07
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
  09:00 الی14:00
 • طول دوره : 100 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۹۶۰،۰۰۰ تومان