نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/27
  1400/05/08
  1400/05/01
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه و جمعه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  9الی14
  10الی14
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان