نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/08/05
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 09:00الی14:00
  • طول دوره : 72 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۵،۹۵۰،۰۰۰ تومان