نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/12/01
  • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
  • طول دوره : 50 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان