نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/07/27
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  • طول دوره : 50 ساعت
  • هزینه دوره :
    2،250،000 تومان