نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/11/17
  • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 20:30
  • طول دوره : 40 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،100،000 تومان