نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/04/16
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 08:30 الی 14:30
  • طول دوره : 40 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۵۵۰،۰۰۰ تومان