نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/10/18
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 17:00
  • طول دوره : 18 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،500،000 تومان