نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/03
  1400/02/01
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه - جمعه
  دوشنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 08:30-13:30
  08:30-13:30
 • طول دوره : 120 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،400،000 تومان