نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/19
  1400/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  یکشنبه - سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  4،866،000 تومان