نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/12/11
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  • طول دوره : 132 ساعت
  • هزینه دوره :
    4،183،000 تومان