نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/19
  1401/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00الی21:00
  09:00الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۵۰،۰۰۰ تومان