نمایش دادن همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/24
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/10/21
  1401/10/29
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
  08:30 الی14:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان