مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/18
  1401/04/30
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  09:30-14:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/26
  1401/04/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00-13:30
  09:00-14:00
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۲۰۰،۰۰۰ تومان