مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • روزهای برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • ساعات برگزاری دوره : هماهنگی با دپارتمان
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/06/28
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:30الی13:30
 • طول دوره : 132 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان