نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/22
  1400/06/02
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه و جمعه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی14
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان