نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/01/21
  1400/02/07
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:00 - 20:00
  9:00 - 15:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان