نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/06
  1400/08/09
  1400/07/28
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  یکشنبه-سه شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی18
  17الی21
  9الی14
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان